Dalam jurnal Islamic Review Vol. I No. 2 (2012), tema yang diangkat adalah “Kajian Keislaman: percikan pemikiran yang berserakan”. Alasan pemilihan judul ini didasarkan atas tiga sudut padang kajian keislaman yang dijadikan patokan Redaksi, yaitu Islamic Studies (Islam sebagai objek), muslim studies (muslim sebagai objek, termasuk di dalamnya pemikiran dan prilaku muslim, dan islam sebagai perspektif. Alasan lain, perdebatan wilayah kajian keislaman masih berlangsung. Beberapa konferensi kajian Islam digelar dalam rangka mengkaji wilayah keilmuan Islamic Studies, antara lain ACIS di Kalimantan dan sebentar lagi ACIS di Surabaya. Ada yang berpendapat kajian keislaman masuk pada rumpun keilmuan bidang sosial-humaniora. Ada lagi yang memetakan bercabang hingga banyak, bahkan ada yang menyimpulkan kajian keislaman sudah redup dan tidak diminati, tetapi sejatinya kajian keislaman semakin melaju terbukti dengan banyaknya fenomena sosial yang dikaji. Selain itu, juga dipakainya displin ilmu lain dalam rangka menajwab persoalan sosial yang dihadapi umat muslim. Dalam konteks inilah Jurnal JIE berupaya mengakomodir tulisan-tulisan yang disuguhkan pada edisi ini.

Published: 2012-10-22