Editorial Team

Editor In-Chief     :  A. Dimyati (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati)

Managing Editor : M. Sofyan Alnashr (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati)

Editor                     : Umdatul Baroroh (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati)

                                   Tutik Nurul Jannah (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati)

                                   Muh. Luthfi Hakim (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati)

                                   Kamilia Hamidah (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati)

                                  Khasan Ubaidillah (IAIN Surakarta)

                                  Mohammad Andi Hakim (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

                                  Muhammad Jauhari Sofi (IAIN Pekalongan)

Section Editor     :  Irma Nur Afidah (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati)

                                   Kunarti (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati)